Giới thiệu về Vũ Lê

Người cố vấn bất động sản đầy tài năng và trách nhiệm tại Dat Xanh Services

D7N_6697

Sứ mệnh cung cấp dịch vụ vượt mong đợi và Tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ bất động sản, tài chính toàn diện

- Dat Xanh Services -

Giá trị cốt lõi người Đất Xanh

Khát vọng

Làm việc với động cơ mạnh mẽ hướng đến thành công. Không bao giờ từ bỏ ước mơ và khuất phục trước hoàn cảnh.

Chính trực

Ngay thẳng, minh bạch, công bằng và làm việc theo công lý.

Chuyên nghiệp

Đầu tư chất xám, thời gian, công sức vào công việc để đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Nhân văn

Tạo lập, gìn giữ và phát triển các giá trị tốt đẹp của con người.

Người cố vấn bất động sản đầy tài năng

Ý chí, nghị lực vươn lên, đồng thời học hỏi, đúc kết nhiều kinh nghiệm hay trong công việc kinh doanh “vừa học,vừa làm” đã giúp tôi trở thành người cố vấn bất động sản đầy tài năng. Người Đất Xanh chúng tôi làm việc với Tâm thức.

Sản phẩm vượt trội

Dịch vụ hoàn hảo

Người tiên phong dẫn đầu xu thế

Hoạt động và Thành tích

Các dự án Vũ Lê đang tư vấn

Tư vấn dự án đầu tư 2021

Invalid Email
Invalid Number
vule